Regulamin

Regulamin SKLEPU jackalope.pl

 1. Informacje ogólne

Właścicielem www.jackalope.pl jest:
Zombie Zone Łukasz Andrzejewski, właściciel marki jackalope.pl
z siedzibą w Jarocinie, przy ulicy Wrocławskiej 93.
NIP 6172190863, Regon 302110901.
Sklep jackalope.pl, zwany w dalszej części tego regulaminu sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego, do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie jackalope.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek, chyba że w opisie produktu jest zawarta wyraźna informacja, że jest on używany.

 1. Zasady zamawiania i realizacji zamówień
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.jackalipe.pl
  2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego. Wysyłka zamówień następuje w ciągu 24 godzin od momentu ich przyjęcia lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
  3. Klientami jackalope.pl mogą być osoby, które ukończyły 13 lat (K. C. Art. 11-24). Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany, umowa jest niewiążąca.
  4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty jackalope.pl oraz wypełnienie “Formularza zamówienia” zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu.
  5. Wkrótce po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuję drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). W razie braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien skontaktować się z jackalope.pl drogą mailową.
  6.  Płatności za zamówione produkty można dokonać przelewem na konto jackalope.pl
  7.  Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia;
 • w przypadku płatności przelewem – w chwili wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek Sprzedawcy;
 1. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania,

w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.

 1. W przypadku zamówień wysyłanych poza granice Polski, akceptujemy jedynie płatność przelew na konto.
 2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, nie zostanie uregulowana

płatność, sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

 1. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu, Klient informowany jest o stanie

zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja,

wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia).

W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Kupującego, sklep zastrzega sobie

możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

 1. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia

w całości, sklep informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji lub z

całego zamówienia, jackalope.pl zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe lub kartę

(w przypadku zamówień opłaconych kartą).

 1. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, realizacja zamówień następuje

według kolejności wpływania zamówień. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest

ograniczona liczba towarów. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży,

jackalope.pl zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

 1. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do rąk osoby zamawiającej, składa się

czas realizacji zamówienia oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej na

dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres, przy czym uwzględniane są tu

tylko dni robocze.

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej jackalope.pl, są cenami

brutto (zawierają podatek VAT).

 1. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny.

Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie osoby zamawiającej.

 1. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem

strazniklasu@jackalope.pl, do momentu wysyłki przesyłki z produktem (odbioru przez kuriera lub

nadania za pośrednictwem Poczty Polskiej)

 

III. Wysyłka i zapłata

 

 1. Towary zamówione w sklepie internetowym www.jackalope.pl dostarczamy na teren całej

Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej. Czas dostawy to jeden-dwa dni robocze

do większości miejsc w Polsce (do małych i bardzo oddalonych miejscowościach czasami dwa –

trzy dni robocze).

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania

poczty. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru,

w obecności pracownika Poczty Polskiej, niezwłocznie zgłosić stosowną

reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie jackalope.pl. Reklamacje

dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane

tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

 1. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi 13 zł przy przedpłacie lub 21 zł

przy wysyłce za pobraniem. W przypadku zamówienia o wartości powyżej 300 zł, w pełni pokrywamy

koszty przesyłki (dotyczy tylko przesyłek krajowych). Koszty dostawy zagranicznej zależą od kraju

dostawy oraz od łącznej wagi zamówionych towarów.

 

 1. Zwrot towaru i wymiany

 

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Konsument, może

odstąpić od umowy i zrezygnować z towaru kupionego w sklepie jackalope.pl bez podania

przyczyny, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest

zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie

niezmienionym. Wraz z odsyłanym towarem, Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty,

które otrzymał gratisowo. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu

dni kalendarzowych.

 1. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem (fakturą VAT),

dokumentami i pisemnym oświadczeniem o rezygnacji z zakupu na poniższy adres:

Jackalope

Łukasz Andrzejewski

 1. Wrocławska 93

63-200 Jarocin

 1. Należność za odesłany towar zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki. Należność za towar wysłany uprzednio na koszt jackalope.pl (zamówienie powyżej 300 zł), zostanie pomniejszona o zrealizowane koszty wysyłki.
  5. W przypadku zwrotu lub wymiany, w zamówieniu opłaconym przelewem z konta zagranicznego pieniądze są zwracane na kartę, w szczególnych przypadkach mogą być zwracane na konto zagraniczne, jednakże w przypadku przelewu zwrotnego jackalope.pl zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztem wykonania przelewu.
  6. Koszty przesyłki zwracanego lub wymienianego towaru pokrywa Klient. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt jackalope.pl nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
  7. Koszty przesyłek, w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez sklep jackalope.pl, pokrywa jackalope.pl. Koszty wysyłki do jackalope.pl pokrywa Klient. W przypadku stwierdzenia pomyłki jackalope.pl zwróci Klientowi koszt wysyłki do jackalope.pl, w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym.
  8. Towar, którego zwrot/wymiana nie zostanie uznana (odesłany po wymaganym terminie, niezawierający rachunku bądź pisma reklamacyjnego, bez metek lub pudełka, zabrudzony, uszkodzony), będzie odesłany na koszt Klienta.
 2. Reklamacje
 3. Sklep jackalope.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego (art. 556- 576, Dz.U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), i Ustawy z dnia 27-07-2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ), rozpatruje reklamacje w terminie do 2 lat od daty zakupu artykułu..
  2. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu jackalope.pl, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Kupujący o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji, jest pisemne zawiadomienie o wadzie w terminie do 2 miesięcy od daty jej wykrycia.
  3. Z tytułu niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez jackalope.pl w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu, wraz z wymaganymi dokumentami na adres:
  Jackalope

Łukasz Andrzejewski
Wrocławska 93
63-200 Jarocin

 1. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie. Gdy reklamacja zostanie uznana, w pierwszej kolejności zostanie dokonana nieodpłatna naprawa i towar zostanie dostarczony klientowi z powrotem na koszt jackalope.pl. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo jeżeli jackalope.pl nie zdoła uczynić zadość żądaniu Klienta w odpowiednim czasie – towar zostanie wymieniony na nowy.
  5. Koszty, związane z dostarczeniem reklamowanego towaru do jackalope.pl, pokrywa Klient. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
  6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji, będzie spisanie wraz z dostarczycielem towaru protokołu reklamacyjnego.
 2. Pozostałe ustalenia
 3. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą, Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania, o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
  2. Jackalope.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
  3. Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie internetowej jackalope.pl opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantujemy, że nie zawierają błędów lub braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt mailowy pod adresem strazniklasu@jackalope.pl
  4. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.